Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Ένας από τους πρωταρχικούς καταστατικούς και ηθικούς στόχους του Συλλόγου μας, είναι η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων των Πόντου. Βάσει αυτού, μέσα στο πλαίσιο των πολλών και ποικίλλων δράσεών του, ο Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης θεώρησε χρέος του να συμβάλλει στην επανέκδοση του επιτόμου «Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου» του Ιδρύματος της Βουλής, του συνολικώς δεκατετράτομου έργου του Ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κυρίου Φωτιάδη Κωνσταντίνου.

Ως άξιο ιδιαίτερης αναφοράς πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι με την αναγνώριση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου την περίοδο 1916 – 1923, η οποία συντελέστηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1994 απο την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, αποτέλεσε το έναυσμα για την ανάθεση στον κύριο Φωτιαδή Κωνσταντίνο, Καθηγητή τότε στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στον Μιχάλη Χαραλαμπίδη, Πολιτικό Επιστήμονα και τότε Αντιπρόεδρο του ΚΕ.ΠΟ.ΜΕ. ενός έργου που θα τεκμηρίωνε την Γενοκτονία.

Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο, αποτέλεσμα πολυδάπανο από οικονομικής, επιστημονικής και πνευματικής απόψεως, περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα στοιχείων και πληροφοριών που συνοψίζουν το περιεχόμενο των προηγούμενων 14 τόμων με το ίδιο θέμα. Σε αυτόν, ο κύριος Φωτιάδης αναγνωρίζει τη μειωμένη σημασία που αποδόθηκε στην ποντιακή γενοκτονία, εντοπίζει τις παραμέτρους που οδήγησαν σε αυτό το φαινόμενο, οι οποίες όπως αναφέρει επιγραμματικά είναι η ιστορική συγκυρία της Ελλάδος και τα γεγονότα που ακολούθησαν, η αντίληψη της λήθης της ιστορίας και τέλος οι απλουστευτικές αντιλήψεις σχετικά με την ερμηνέια της ιστορίας. Αναδεικνύοντας το δικαίωμα στη μνήμη της Γενοκτονίας και της διεκδίκησης αυτής ως απαράγραπτο, το οποίο συνεχίζει να υφίσταται από γενιά σε γενιά, σκιαγραφεί ταυτοχρόνως τη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων που συνειδητά αποστασιοποιήθηκαν από το ζήτημα ενώ τέλος, προσπαθεί να αναδείξει τα πραγματικά γεγονότα όπως αυτά βρέθηκαν σε αρχεία ευρωπαϊκών Υπουργείων Εξωτερικών, σε διεθνή ερευνητικά κέντρα και σε ιδιωτικές συλλογές.

Ο Σύλλογος μας συνέβαλε στην επανέκδοση αυτή προαγοράζοντας έναν αριθμό βιβλίων με σκοπό να δωριστούν σε βιβλιοθήκες και ερευνητικά κέντρα.

Αρέσει σε %d bloggers:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close