Ημερολόγια

Ο Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο εκδίδει το ετήσιό του Θεματικό Ημερολόγιο, το οποίο επιμελούνται τα μέλη του.